30.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 30.10.2023 г. от 12.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Обявяване на края на изборния ден на територията на Община Неделино
 2. Избиране на Общински съветници в Община Неделино
 3. Избиране на Кмет на Община Неделино
 4. Избиране на Кмет на Кметство с. Средец, Община Неделино
 5. Избиране на Кмет на Кметство с. Еленка, Община Неделино
 6. Избиране на Кмет на Кметство с. Оградна, Община Неделино
 7. Избиране на Кмет на Кметство с. Кундево, Община Неделино
 8. Избиране на Кмет на Кметство с. Кочани, Община Неделино
 9. Избиране на Кмет на Кметство с. Изгрев, Община Неделино
 10. Избиране на Кмет на Кметство с. Гърнати, Община Неделино
 11. Освобождаване състава на технически сътрудници към ОИК- Неделино
 12. Други
30.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 30.10.2023 г. от 09.45 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Теглене на жребий за определяне на реда на кандидатите за общински съветници г-н ДАНИЕЛ АЛЬОШЕВ ЧАНДЪРОВ и г-н СТОЯН БОЯНОВ МИТЕВ, издигнати от Коалиция „ПП- ДБ“ в изборите за общински съветници и за кметове в Община Неделино на 29.10.2023 год.
 2. Обявяване на резултата от жребия за определяне на реда на кандидатите за общински съветници г-н ДАНИЕЛ АЛЬОШЕВ ЧАНДЪРОВ и г-н СТОЯН БОЯНОВ МИТЕВ, издигнати от Коалиция „ПП- ДБ“ в изборите за общински съветници и за кметове в Община Неделино на 29.10.2023 год. 
 1. Други.
28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 28.10.2023 г. от 16.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Приемане на оперативен план за действие на ОИК в изборния ден, при произвеждане на изборите за избор на общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.
 2. Упълномощаване на член на ОИК Неделино да подпише предложените от "Информационно обслужване" АД проекти за решения и протоколи на ОИК Неделино.
 3. Други.
27.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 28.10.2023 г. от 09.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Заявление за регистрация на застъпници на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Публикуване на списък на упълномощени представители на партия „ГЕРБ “ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 3. Публикуване на списък на упълномощени представители на Коалиция „ПРОДЪЛАЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ “ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 4. Заявление за регистрация на застъпници на ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 5. Други.
27.10.2023

Съобщение

На вниманието на всички членове на секционни избирателни комисии:

Приложено ОИК-Неделино публикува актуалните състави на СИК в общ. Неделино, с отразени замени към 27.10.23г.

СИК

 

26.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 26.10.2023 г. от 14.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „Български възход“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „Български глась“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 3. Публикуване на списък на упълномощени представители на партия „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 4. Публикуване на списък на упълномощени представители на Инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 5. Заявление за регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 6. Други.
26.10.2023

Съобщение

График

за получаване на бюлетини, изборни книжа и материали от членовете на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, определяме място в сградата на Общинска администрация гр. Неделино

 /етаж 1/ на 28.10.2023 г. (събота)

 

 

№ по ред

Секция №

час

1

21 18 00 001 –ДГ ,,СЛЪНЦЕ“ ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

2

21 18 00 002 ––  ПАНСИОН ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

3

 21 18 00 003 –– СУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

4

21 18 00 004 ––  ДГ ,,ПРОЛЕТ“ ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

5

 21 18 00 005 ––  ДГ ,,ПРОЛЕТ“ ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

6

21 18 00 006 –– ТИЦ ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

7

 21 18 00 022 –– С.ДУНЯ

14.10

8

 21 18 00 021 –– ГОРЕН ВЪРЛИ ДОЛ

14.15

9

 21 18 00 020 –– ДОЛЕН ВЪРЛИ ДОЛ

14.20

10

 21 18 00 019 –– С.ОГРАДНА

14.25

11

 21 18 00 018 –– С.КУНДЕВО

14.30

12

 21 18 00 017 –– С.ИЗГРЕВ

14.35

13

 21 18 00 016 –– С.СРЕДЕЦ

14.40

14

 21 18 00 015 –– С.БУРЕВО

14.45

15

21 18 00 014 – С.ГЪРНАТИ

14.50

16

 21 18 00 013 – С.ДИМАНОВО

14.55

17

 21 18 00 012 – С.КОЧАНИ

15.00

18

 21 18 00 011 – С.ЕЛЕНКА

15.05

19

 21 18 00 010 – С.ТЪНКА БАРА

15.10

20

 21 18 00 009 – С.ВЪРЛИНО

15.15

21

 21 18 00 008 – С.КОЗАРКА

15.20

22

 21 18 00 007 – С.КРАЙНА

15.25

23

 21 18 00 023 –  /ПСИК/  ГР.НЕДЕЛИНО

15.30

24

 21 18 00 024 – /ПСИК/  ГР.НЕДЕЛИНО

15.35

 

24.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 25.10.2023 г. от 10.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Определяне на ред за предаване на сгрешен секционен протокол във връзка с раздел IV, т. 2 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК от СИК в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2654-МИ от 12.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК от СИК в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на Централната избирателна комисия. 
 1. Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ на територията на община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г 
 1. Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на партия Възраждане на територията на община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г 
 1. Поправка на техническа грешка в Решение № 102-МИ/11.10.2023 г. 
 1. Промяна на Решение№ 7-МИ/11.09.2023 г 
 1. Други
21.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 21.10.2023 г. от 15.05 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ на територията на община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г
 2. Определяне на мерки за организацията и работата на ОИК-Неделино в деня на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.
 3. Определяне състава на втора Подвижна секционна избирателна комисия в община Неделино за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., както и разпределението им между партиите и коалициите на територията на общината.
 4. Утвърждаване обхвата на двете подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ по населени места на територията на Община Неделино на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.
 5. Други.
20.10.2023

ОБУЧИТЕЛНИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

20.10.2023

Информационна брошура за изборите на 29 октомври 2023г.

20.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕМОНСТРАЦИЯ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Във връзка с произвеждане  на изборите  за общински съветници и за кметове на 29 октомври  2023г. Ви информираме,  че съгласно писмо с изх. № РД-01-20-2211/ 20.10.2023 г. на Областна администрация – Смолян, във фоайето на Общинска Администрация-Неделино, етаж 1  ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия за предстоящите избори на 29 октомври 2023г. Всеки избирател, които желае да гласува пробно с машина ще има тази възможност на следните дати:

 1. На 23.10.2023г. /Понеделник/- от 12 часа.
 2. На 24.10.2023г /Вторник/ -от 12 часа

 

18.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 18.10.2023 г. от 16.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отмяна на Решение № 96-МИ/ 04.10.2023г. на ОИК Неделино за определяне и упълномощаване на представители на ОИК – Неделино за получаване хартиените бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. и Решение № 99-МИ/10.10.2023Г. на ОИК Неделино за допълнение на Решение 96-МИ от 04.10.2023г.
 2. Упълномощаване на двама членове на ОИК Неделино за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини, както и ролките със специализирана хартия за машинно гласуване за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Неделино и тяхното транспортиране от сградата на фирмата изпълнител до административния център на Област Смолян.
 3. Определяне двама членове на ОИК Неделино за приемане на отпечатаните бюлетини за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Неделино, тяхното транспортиране и съхранение от сградата на Областна администрация гр. Смолян до Община Неделино.
 4. Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ на територията на община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г 
 1. Назначаване състава на Втора подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Неделино при произвеждане на изборите общински съветници и за кметове насрочени на 29 октомври 
 1. Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян за предаване на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.
 2. Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД “ГРАО” след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 
 1. Други
16.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 16.10.2023 г. от 12.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Определяне на член от ОИК- Неделино, който заедно с длъжностно лице от общинска администрация Неделино да предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. 
 1. Организиране и провеждане на обучение на лицата от секционните избирателни комисии (СИК) и (ПСИК) в община Неделино, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 
 1. Други.
16.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Неделино уведомява всички заинтересовани, че на 21.10.2023г. /събота/ ОИК-Неделино ще проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии /СИК/ на територията на Община Неделино за спазване на Методическите указания, утвърдени от ЦИК, правилата за видеонаблюдение и за отчитане на изборните резултати, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

Обучението на членовете на СИК ще бъде проведено в залата на Общински съвет – гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски“ № 104,ет. 5  при спазване на следния график:

от 10:00 до 12:00 часа - членовете на СИК с номера от 211800001 - 211800011;

от 13:00 до 15:00 часа - членове на СИК с номера от 211800012211800024.

ВАЖНО: Молим участниците в обучението членове на СИК да се явят в залата на Общински съвет – гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски“ № 104, ет.5,  поне 30 /тридесет/ минути по рано с документ за самоличност, за да бъдат регистрирани като присъстващи на обучението.

                  Молим упълномощените представители на политическите партии и коалиции да съобразят предлаганите от тях замени в СИК с предстоящите обучения, както и да ги  информират за датата и реда на обучението. 

16.10.2023

Съобщение

Във връзка с осигуряване на машини за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии.

Обръщаме внимание, че за преглед на посочените линкове следва да имате инсталирана програмата Microsoft Teams.

 

-17 октомври 2023г. от 18.00 часа

 Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

 

- 18 октомври 2023г. от 18.00 часа

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

-19октомври 2023г. от 18.00 часа

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

15.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 15.10.2023 г. от 15.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Образуване и утвърждаване на единни номера на подвижни избирателни секции при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. в община Неделино.

 

 1. Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 1. Други.
14.10.2023

ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Неделино, на 29.10.2023 г., както следва:

1. Бюлетина за общински съветници

2. Бюлетина за кмет на община Неделино

3. Бюлетина за кмет на кметство Еленка

4. Бюлетина за кмет на кметство Средец

5. Бюлетина за кмет на кметство Оградна

6. Бюлетина за кмет на кметство Кундево

7. Бюлетина за кмет на кметство Кочани

8. Бюлетина за кмет на кметство Изгрев

9. Бюлетина за кмет на кметство Гърнати

14.10.2023

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на ОИК Неделино, в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.  

Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК

Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК – хартиен носител

Бланка на списък на упълномощени представители – технически носител в xls формат

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 150-МИ / 30.10.2023

  относно: Освобождаване състава на технически сътрудници към ОИК- Неделино

 • № 149-МИ / 30.10.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ГЪРНАТИ, ОБЩ.НЕДЕЛИНО, ОБЛ.СМОЛЯН

 • № 148-МИ / 30.10.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ИЗГРЕВ, ОБЩ.НЕДЕЛИНО, ОБЛ.СМОЛЯН

всички решения