30.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 30.10.2023 г. от 12.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Обявяване на края на изборния ден на територията на Община Неделино
 2. Избиране на Общински съветници в Община Неделино
 3. Избиране на Кмет на Община Неделино
 4. Избиране на Кмет на Кметство с. Средец, Община Неделино
 5. Избиране на Кмет на Кметство с. Еленка, Община Неделино
 6. Избиране на Кмет на Кметство с. Оградна, Община Неделино
 7. Избиране на Кмет на Кметство с. Кундево, Община Неделино
 8. Избиране на Кмет на Кметство с. Кочани, Община Неделино
 9. Избиране на Кмет на Кметство с. Изгрев, Община Неделино
 10. Избиране на Кмет на Кметство с. Гърнати, Община Неделино
 11. Освобождаване състава на технически сътрудници към ОИК- Неделино
 12. Други
30.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 30.10.2023 г. от 09.45 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Теглене на жребий за определяне на реда на кандидатите за общински съветници г-н ДАНИЕЛ АЛЬОШЕВ ЧАНДЪРОВ и г-н СТОЯН БОЯНОВ МИТЕВ, издигнати от Коалиция „ПП- ДБ“ в изборите за общински съветници и за кметове в Община Неделино на 29.10.2023 год.
 2. Обявяване на резултата от жребия за определяне на реда на кандидатите за общински съветници г-н ДАНИЕЛ АЛЬОШЕВ ЧАНДЪРОВ и г-н СТОЯН БОЯНОВ МИТЕВ, издигнати от Коалиция „ПП- ДБ“ в изборите за общински съветници и за кметове в Община Неделино на 29.10.2023 год. 
 1. Други.
28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 28.10.2023 г. от 16.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Приемане на оперативен план за действие на ОИК в изборния ден, при произвеждане на изборите за избор на общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.
 2. Упълномощаване на член на ОИК Неделино да подпише предложените от "Информационно обслужване" АД проекти за решения и протоколи на ОИК Неделино.
 3. Други.
27.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 28.10.2023 г. от 09.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Заявление за регистрация на застъпници на Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Публикуване на списък на упълномощени представители на партия „ГЕРБ “ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 3. Публикуване на списък на упълномощени представители на Коалиция „ПРОДЪЛАЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ “ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 4. Заявление за регистрация на застъпници на ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 5. Други.
27.10.2023

Съобщение

На вниманието на всички членове на секционни избирателни комисии:

Приложено ОИК-Неделино публикува актуалните състави на СИК в общ. Неделино, с отразени замени към 27.10.23г.

СИК

 

26.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 26.10.2023 г. от 14.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „Български възход“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Публикуване на списък на упълномощени представители на ПП „Български глась“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 3. Публикуване на списък на упълномощени представители на партия „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 4. Публикуване на списък на упълномощени представители на Инициативен комитет за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 5. Заявление за регистрация на застъпници на партия „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 6. Други.
26.10.2023

Съобщение

График

за получаване на бюлетини, изборни книжа и материали от членовете на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, определяме място в сградата на Общинска администрация гр. Неделино

 /етаж 1/ на 28.10.2023 г. (събота)

 

 

№ по ред

Секция №

час

1

21 18 00 001 –ДГ ,,СЛЪНЦЕ“ ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

2

21 18 00 002 ––  ПАНСИОН ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

3

 21 18 00 003 –– СУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

4

21 18 00 004 ––  ДГ ,,ПРОЛЕТ“ ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

5

 21 18 00 005 ––  ДГ ,,ПРОЛЕТ“ ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

6

21 18 00 006 –– ТИЦ ГР.НЕДЕЛИНО 

14.00

7

 21 18 00 022 –– С.ДУНЯ

14.10

8

 21 18 00 021 –– ГОРЕН ВЪРЛИ ДОЛ

14.15

9

 21 18 00 020 –– ДОЛЕН ВЪРЛИ ДОЛ

14.20

10

 21 18 00 019 –– С.ОГРАДНА

14.25

11

 21 18 00 018 –– С.КУНДЕВО

14.30

12

 21 18 00 017 –– С.ИЗГРЕВ

14.35

13

 21 18 00 016 –– С.СРЕДЕЦ

14.40

14

 21 18 00 015 –– С.БУРЕВО

14.45

15

21 18 00 014 – С.ГЪРНАТИ

14.50

16

 21 18 00 013 – С.ДИМАНОВО

14.55

17

 21 18 00 012 – С.КОЧАНИ

15.00

18

 21 18 00 011 – С.ЕЛЕНКА

15.05

19

 21 18 00 010 – С.ТЪНКА БАРА

15.10

20

 21 18 00 009 – С.ВЪРЛИНО

15.15

21

 21 18 00 008 – С.КОЗАРКА

15.20

22

 21 18 00 007 – С.КРАЙНА

15.25

23

 21 18 00 023 –  /ПСИК/  ГР.НЕДЕЛИНО

15.30

24

 21 18 00 024 – /ПСИК/  ГР.НЕДЕЛИНО

15.35

 

24.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 25.10.2023 г. от 10.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Определяне на ред за предаване на сгрешен секционен протокол във връзка с раздел IV, т. 2 от Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК от СИК в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 2654-МИ от 12.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК от СИК в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12.10.2023 г. на Централната избирателна комисия. 
 1. Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ на територията на община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г 
 1. Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на партия Възраждане на територията на община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г 
 1. Поправка на техническа грешка в Решение № 102-МИ/11.10.2023 г. 
 1. Промяна на Решение№ 7-МИ/11.09.2023 г 
 1. Други
21.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 21.10.2023 г. от 15.05 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ на територията на община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г
 2. Определяне на мерки за организацията и работата на ОИК-Неделино в деня на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.
 3. Определяне състава на втора Подвижна секционна избирателна комисия в община Неделино за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., както и разпределението им между партиите и коалициите на територията на общината.
 4. Утвърждаване обхвата на двете подвижни секционни избирателни комисии /ПСИК/ по населени места на територията на Община Неделино на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.
 5. Други.
20.10.2023

ОБУЧИТЕЛНИ ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

20.10.2023

Информационна брошура за изборите на 29 октомври 2023г.

20.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ДЕМОНСТРАЦИЯ С МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Във връзка с произвеждане  на изборите  за общински съветници и за кметове на 29 октомври  2023г. Ви информираме,  че съгласно писмо с изх. № РД-01-20-2211/ 20.10.2023 г. на Областна администрация – Смолян, във фоайето на Общинска Администрация-Неделино, етаж 1  ще бъде поставено специализирано устройство за машинно гласуване с инсталирана демо версия за предстоящите избори на 29 октомври 2023г. Всеки избирател, които желае да гласува пробно с машина ще има тази възможност на следните дати:

 1. На 23.10.2023г. /Понеделник/- от 12 часа.
 2. На 24.10.2023г /Вторник/ -от 12 часа

 

18.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 18.10.2023 г. от 16.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Отмяна на Решение № 96-МИ/ 04.10.2023г. на ОИК Неделино за определяне и упълномощаване на представители на ОИК – Неделино за получаване хартиените бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. и Решение № 99-МИ/10.10.2023Г. на ОИК Неделино за допълнение на Решение 96-МИ от 04.10.2023г.
 2. Упълномощаване на двама членове на ОИК Неделино за приемане на отпечатаните хартиени бюлетини, както и ролките със специализирана хартия за машинно гласуване за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Неделино и тяхното транспортиране от сградата на фирмата изпълнител до административния център на Област Смолян.
 3. Определяне двама членове на ОИК Неделино за приемане на отпечатаните бюлетини за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Неделино, тяхното транспортиране и съхранение от сградата на Областна администрация гр. Смолян до Община Неделино.
 4. Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на Коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ на територията на община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г 
 1. Назначаване състава на Втора подвижна секционна избирателна комисия на територията на община Неделино при произвеждане на изборите общински съветници и за кметове насрочени на 29 октомври 
 1. Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян за предаване на книжа и материали след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.
 2. Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян за предаване на избирателните списъци на териториалното звено на ГД “ГРАО” след произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 
 1. Други
16.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 16.10.2023 г. от 12.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Определяне на член от ОИК- Неделино, който заедно с длъжностно лице от общинска администрация Неделино да предадат изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии за произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г. 
 1. Организиране и провеждане на обучение на лицата от секционните избирателни комисии (СИК) и (ПСИК) в община Неделино, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. 
 1. Други.
16.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия- Неделино уведомява всички заинтересовани, че на 21.10.2023г. /събота/ ОИК-Неделино ще проведе обучение на членовете на секционни избирателни комисии /СИК/ на територията на Община Неделино за спазване на Методическите указания, утвърдени от ЦИК, правилата за видеонаблюдение и за отчитане на изборните резултати, във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

Обучението на членовете на СИК ще бъде проведено в залата на Общински съвет – гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски“ № 104,ет. 5  при спазване на следния график:

от 10:00 до 12:00 часа - членовете на СИК с номера от 211800001 - 211800011;

от 13:00 до 15:00 часа - членове на СИК с номера от 211800012211800024.

ВАЖНО: Молим участниците в обучението членове на СИК да се явят в залата на Общински съвет – гр. Неделино, ул. “Александър Стамболийски“ № 104, ет.5,  поне 30 /тридесет/ минути по рано с документ за самоличност, за да бъдат регистрирани като присъстващи на обучението.

                  Молим упълномощените представители на политическите партии и коалиции да съобразят предлаганите от тях замени в СИК с предстоящите обучения, както и да ги  информират за датата и реда на обучението. 

16.10.2023

Съобщение

Във връзка с осигуряване на машини за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии.

Обръщаме внимание, че за преглед на посочените линкове следва да имате инсталирана програмата Microsoft Teams.

 

-17 октомври 2023г. от 18.00 часа

 Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

 

- 18 октомври 2023г. от 18.00 часа

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

-19октомври 2023г. от 18.00 часа

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

15.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 15.10.2023 г. от 15.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Образуване и утвърждаване на единни номера на подвижни избирателни секции при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. в община Неделино.

 

 1. Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 1. Други.
14.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на технически грешки при извършване на регистрация на застъпници, ОИК  Неделино, указва на политическите партии, коалициите и инициативните комитети при подаване заявление, освен изискуемите документи на хартиен носител, да подават и файл по приложения по-долу образец.

Застъпниците се регистрират в ОИК Неделино чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 72-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. Към заявлението на партията, коалицията и  инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат, както и декларация от лицата (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). 

14.10.2023

ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Неделино, на 29.10.2023 г., както следва:

1. Бюлетина за общински съветници

2. Бюлетина за кмет на община Неделино

3. Бюлетина за кмет на кметство Еленка

4. Бюлетина за кмет на кметство Средец

5. Бюлетина за кмет на кметство Оградна

6. Бюлетина за кмет на кметство Кундево

7. Бюлетина за кмет на кметство Кочани

8. Бюлетина за кмет на кметство Изгрев

9. Бюлетина за кмет на кметство Гърнати

14.10.2023

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СПИСЪК НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., могат да имат свои упълномощени представители.

Представителите се упълномощават с писмено пълномощно, в което се вписват имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощните! 

Всяка партия, коалиция и инициативен комитет изготвя списък на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице.

Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на ОИК Неделино, в срок до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г.  

Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК

Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК – хартиен носител

Бланка на списък на упълномощени представители – технически носител в xls формат

14.10.2023

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В СПИСЪКА ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ

 Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, указва на избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, че могат да заявяват желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия, не по-късно от 14.10.2023 г., в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, или факс. Избирателят може да подаде и електронно заявление през интернет страницата на общината/района по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес. За електронното заявление не се изисква подпис.

Избирателите с трайни увреждания, които не са подали заявление в посочения по-горе срок, може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 23.10.2023 г. и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.

11.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 11.10.2023 г. от 12.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Назначаване на ПСИК на територията на община Неделино при произвеждане на изборите общински съветници и за кметове насрочени на 29 октомври 2023г.
 2. Определяне на лица, които да предават протоколите на изчислителния пункт след приключване на изборния ден на 29 октомври 2023г.
 3. Разпределяне членовете на ОИК Неделино за отговорници на отделните секционни избирателни комисии СИК/ПСИК на територията на община Неделино при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г.
 4. Други.

 

10.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 10.10.2023 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД

 1. Определяне на помещение, в което да се съхраняват хартиените бюлетини, ролките със специална хартия за машинно гласуване и изборните книжа за изборите за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство в община Неделино, насрочени на 29.10.2023 г. 
 1. Определяне на лица от състава на ОИК Неделино с право на достъп до помещенията, в които се съхраняват хартиените бюлетини, ролките със специална хартия за машинно гласуване и изборните книжа за избор на общински съветници, кмет на община и кмет на кметство и ред за достъп до помещението, в което се съхраняват хартиените бюлетини и изборните книжа. 
 1. Допълнение и корекция на решение № 96 -МИ от 04.10.2023г на ОИК 
 1. Промяна състава на СИК , предложена от Община Неделино за партия ИМА ТАКЪВ НАРОД- заявление с вх. № 47/09.10.2023г. 
 1. Други

 

04.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 04.10.2023 г. от 12.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Определяне и упълномощаване на представители на ОИК – Неделино за получаване хартиените бюлетини, както и ролките със специализирана хартия за машинно гласуване за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Други.
02.10.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 02.10.2023 г. от 12.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Утвърждаване на образците на бюлетините за общински съветници, кмет на община Неделино и кметове на кметства на територията на община Неделино в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

 1. Одобряване тиража на бюлетините за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. в община Неделино.

 

 1. Одобряване на графични файлове на протоколи за СИК и ОИК, за всеки вид избор, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Неделино.

 

 1. Други.
29.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 29.09.2023 г. от 12.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Определяне броя на членовете на ПСИК в община Неделино при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 2. Определяне на Секция за хора с увреждания в община Неделино при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 3. Назначаване на ръководства и членове на СИК в община Неделино  за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.
 4. Промяна в състава на СИК и в резервните членове по постъпило предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.
 5. Други.
28.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 28.09.2023 г. от 12.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Заличаване регистрация на Партия ,,Съюз на демократичните сили“ за участие в изборите за кмет на община , общински съветници и кметове на кметства в община Неделино при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.
 2. Заличаване регистрация на Партия ,,ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за кмет на община , общински съветници и кметове на кметства  в община Неделино при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.
 3. Заличаване регистрация на КОАЛИЦИЯ ,,АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за кмет на община , общински съветници и кметове на кметства в община Неделино при провеждане на изборите за общински съветници и кметове, насрочени на 29 октомври 2023г.
 4. Утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год. 
 5. Обявяване на поредни номера на партии, коалиции и независими кандидати в бюлетината при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове насрочени на 29 октомври 2023г.
 6. Определяне на поредния  номер на Инициативния комитет за издигането на независимия кандидат за кмет на община Неделино Боян Радоев Кехайов  в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени на 29 октомври 2023 година. 
 7. Други.

 

26.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 26.09.2023 г. от 17.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Разглеждане на постъпило писмо от община Неделино с вх.№18/26.09.2023 г. за промяна на местонахождението на избирателна секция №211800009 с.Върлино и за промяна в избирателна секция №211800021 с.Върли дол, кв.Горен Върли дол
 2. Регистрация на ЗДРАВКО СИМЕОНОВ ДУГАНОВ , издигнат от ПП ,,НИЕ ИДВАМЕ“ за участие в изборите за кмет на община Неделино на 29.10.2023 година.
 3. Регистрация на кандидати за общински съветници предложени от ПП ,,НИЕ ИДВАМЕ“ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Неделино.
 4. Регистрация на кандидати за общински съветници предложени от Партия ,,ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Неделино
 5. Регистрация на Владимир Данчев Станчев, издигнат от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на кметство в община Неделино на 29.10.2023 година.
 6. Регистрация на Севдалин Райчев Хаджикулов, издигнат от Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за участие в изборите за кмет на кметство в община Неделино на 29.10.2023 година.
 7. Регистрация на ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ВОЙВОДОВ, издигнат от партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на община Неделино на 29.10.2023 година.
 8. Регистрация на кандидати за общински съветници предложени от партия ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Неделино.
 9. Регистрация на Митко Данчев Хаджиев, издигнат от партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на кметство с. Еленка в община Неделино на 29.10.2023 година.
 10. Регистрация на Асен Стоянов Гънгаров, издигнат от партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на кметство с. Гърнати в община Неделино на 29.10.2023 година.
 11. Регистрация на Светла Боянова Димитрова, издигната от партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на кметство с. Средец в община Неделино на 29.10.2023 година.
 12. Регистрация на Бисер Митков Младенов, издигната от партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на кметство с. Изгрев в община Неделино на 29.10.2023 година.
 13. Регистрация на Величко Насков Лилчев, издигнат от партия ГЕРБ за участие в изборите за кмет на кметство с. Кундево в община Неделино на 29.10.2023 година.
 14. Регистрация на кандидати за общински съветници предложени от КОАЛИЦИЯ ,,ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ’’ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Неделино.
 15. Регистрация на Емил Борисов Зидаров, издигнат от КОАЛИЦИЯ ,,ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ’’ за участие в изборите за кмет на кметство с. Оградна в община Неделино на 29.10.2023 година.
 16. Регистрация на Младен Христов Добрев, издигнат от КОАЛИЦИЯ ,,ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ’’ за участие в изборите за кмет на кметство с. Кочани в община Неделино на 29.10.2023 година.
 17. Регистрация на кандидати за общински съветници предложени от ПП ,,БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Неделино.
 18. Регистрация на кандидати за общински съветници предложени от партия ВЪЗРАЖДАНЕ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Неделино.
 19. Регистрация на Здравко Асенов Соколов, издигнат от партия ВЪЗРАЖДАНЕ за участие в изборите за кмет на кметство с. Средец в община Неделино на 29.10.2023 година.
 20. Други.
25.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 25.09.2023 г. от 12.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Регистрация на СЕВДАЛИН МИЛЧЕВ ЧАНДЪРОВ, издигнат от ПП ,,БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за кмет на община Неделино на 29.10.2023 година.
 2. Регистрация на БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ за независим кандидат за кмет на община в община Неделино в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29.10.2023г., издигнат от инициативен комитет.
 3. Регистрация на СЛАВИ СТОЯНОВ ВЪЛЧЕВ, издигнат от ПП ,,БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за кмет на община Неделино на 29.10.2023 година.
 4. Регистрация на кандидати за общински съветници предложени от ПП ,,БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. в Община Неделино.
 5. Други
25.09.2023

Съобщение

Общинска избирпателна комисия - Неделино свиква заседание на 25.09.2023г. от 17,45 часа при следния дневен ред:

Разглеждане на жалба от Г-н Севдалин Милчев Чандъров

21.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 21.09.2023 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Освобождаване на технически сътрудници и назначаване на нови
 2. Разглеждане на сигнал
 3. Други
18.09.2023

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия- Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 18.09.2023г. от 17.15 часа в гр.Неделно, общ.Неделино, обл.Смолян, ул. "Александър Стамболийски" 104, ет.5, стая 21 при следния 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на Решение за регистрация на Партия " Съюз на демократичните сили".

2. Вземане на Решение за регистрация на Партия " Има такъв народ".

3. Вземане на Решение за регистрация на Партия " Ние идваме".

4. Вземане на Решение за регистрация на Коалиция " Алтернативата на гражданите".

5. Други

17.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 17.09.2023 г. от 12.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД 

 1. Допълнение към Решение № 26 – МИ/15.09.2023г.
 2. Допълнение към Решение № 29 - МИ/15.09.2023г.
 3. Вземане на Решение за регистрация на ПП „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“
 4. Вземане на Решение за регистрация на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
 5. Вземане на Решение за регистрация на ПП „ГЕРБ“
 6. Вземане на Решение за регистрация на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
 7. Вземане на Решение за регистрация на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
15.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 15.09.2023 г. от 12.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

Дневен ред за 15.09.2023г.  

 1. Допълнение към Решение № 13 – МИ/13.09.2023г.
 2. Корекция на Решение № 14 - МИ/13.09.2023г.
 3. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Неделино
 4. Определяне съставите на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и разпределението им между партиите и коалициите на територията на община Неделино
 5. Регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на община Неделино в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.
 6. Регистрация на ПП „БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД“ за участие в изборите за кмет на община, за кметове на кметства и за общински съветници в община Неделино на 29.10.2023г.
 7. Други

 

12.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 13.09.2023 г. от 09.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 1. Реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения на Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.
 2. Определяне на броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. в Община Неделино, съгласно Решение №1973-МИ от 10.09.2023 г.;
 3. Формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на община Неделино за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 4. Определяне на броя на членовете на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 5. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 6. Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 7. Реда за разглеждане на жалби и сигнали, подадени до Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023
 8. Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 9. Регистрация на инициативни комитети в Общинска избирателна комисия в община Неделино, област Смолян за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
11.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:30 ч. до 17:30 ч., в сградата на Община Неделино, находяща се на ул. „Александър Стамболийски“ №104, етаж пети, стая № 21.


Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г. до 17.00 часа

 

Необходимите документи за регистрация на инициативен комитет, могат да се проверят в Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

ВАЖНО: Избирател не може да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и член на друг инициативен комитет – за кандидат за общински съветник, защото всеки избирател може да участва само в един-единствен инициативен комитет!

Един инициативен комитет може да издигне един независим кандидат за общински съветник.

11.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:30 ч. до 17:30 ч., в сградата на Община Неделино, находяща се на ул. „Александър Стамболийски“ №104, етаж пети, стая № 21.
Необходимите документи за регистрация на местните коалиции в ОИК, могат да се проверят в т. IV от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

 

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г. до 17.00 часа

 

ВАЖНО: В състава на местна коалиция за участие в местните избори могат да участват само регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

Местната коалиция може да носи само наименование или абревиатура на някоя от участващите в нея партии или коалиции. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Наименованието на местната коалиция не може да съдържа други думи различни от името на съставна партия или коалиция, не може да съдържа букви, цифри или други знаци.

За регистрация на местна коалиция за участие в местните избори в ОИК се изисква към съответното заявление да се приложи удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. За всяка местна коалиция се изисква отделна банкова сметка.

При регистрация на местните коалиции в ОИК се представя оригинал или заверено копие на удостоверението за банкова сметка.

Решението за образуване на коалиция се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка партия притежава печат. Ако местна коалиция се образува от партия и коалиция регистрирана в ЦИК и коалицията няма печат, то решението за образуване на местна коалиция се подпечатва само от партията, като в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат. Ако коалицията има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.

11.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Общинската избирателна комисия в община Неделино, област Смолян, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден,  от 09:30 ч. до 17:30 ч., в сградата на Община Неделино, находяща се на ул. „Александър Стамболийски“ №104, етаж пети, стая № 21.
Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в т. III от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.


Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г. до 17.00 часа


ВАЖНО: Партия и коалиция регистрирани в ЦИК за участие в местните  избори не представят при регистрацията в ОИК удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

11.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 11.09.2023 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на членове на ОИК - Неделино, имащи право да правят изявления от името на Общинска избирателна комисия – Неделино
 2. Приемане на вътрешни правила за входящата и изходяща кореспонденция и документация на Общинска избирателна комисия – Неделино.
 3. Назначаване на IT специалист-експерт и технически сътрудници към ОИК-Неделино
 4. Предложение до кмета на община Неделино за определяне възнагражденията на IT експерт и технически сътрудници, подпомагащи дейността на ОИК-Неделино
09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 09.09.2023 г. от 9.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на мястото за обявяване на решенията и съобщенията  относно дейността на ОИК.
 2. Оределяне на членове от ОИК, които да качват и свалят решенията на ОИК на таблото
 3. Маркиране на печата на ОИК.
09.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 10.09.2023 г. от 9.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, ст. №21 при следния

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Определяне и назначаване на лица, съгласно Решение № 1954-МИ/03.08.2023г. на ЦИК с цел подпомагане на дейността на ОИК Неделино.
 2. Обявяване на актуален телефон на ОИК-Неделино
 3. Други
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 150-МИ / 30.10.2023

  относно: Освобождаване състава на технически сътрудници към ОИК- Неделино

 • № 149-МИ / 30.10.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ГЪРНАТИ, ОБЩ.НЕДЕЛИНО, ОБЛ.СМОЛЯН

 • № 148-МИ / 30.10.2023

  относно: ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО С.ИЗГРЕВ, ОБЩ.НЕДЕЛИНО, ОБЛ.СМОЛЯН

всички решения