Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 282
Неделино, 11.12.2015

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на общински съветник на Здравко Асенов Димитров.

РЕШЕНИЕ № 282

 

Относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник на Здравко Асенов Димитров

На основание писмо от 08.12.2015г. в ОИК е входирано писмо с вх.№ 137 от председателя на Общински съвет г-н Стойко Еленов, с което уведомява, че общинския съветник Здравко Асенов Димитров е назначен за заместник кмет на Община Неделино

Р Е Ш И

 

 

   На основание чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА прекратява пълномощията на общински съветник на Здравко Асенов Димитров поради назначаването му за Заместник кмет на община Неделино.

   На основание чл. 87, ал. 2 от ИК решението да се обяви незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на информационното табло на ОИК Неделино, намиращо се на входа на община Неделино и да бъде публикувано на интернет страницата на ОИК Неделино http://oik2118.cik.bg/

  Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК.

  Настоящото решение е прието по Протокол № 41/11.12.2015 г. от заседание на Общинска избирателна комисия – Неделино.

Председател: Росен Алексиев Стоянов

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 11.12.2015 в 16:22 часа

Календар

Решения

  • № 284 / 13.01.2016

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Върховен административен съд

  • № 283 / 11.12.2015

    относно: Назначаване за избран общински съветник следващ в листата кандидат на ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ. ОИК-Неделино.

  • № 282 / 11.12.2015

    относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник на Здравко Асенов Димитров.

всички решения