Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 283
Неделино, 11.12.2015

ОТНОСНО: Назначаване за избран общински съветник следващ в листата кандидат на ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ. ОИК-Неделино.

РЕШЕНИЕ № 283

 

Относно: Назначаване за  избран  общински съветник  следващ в листата кандидат на ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ. ОИК-Неделино

 

Р Е Ш И:

 

    На основание чл.30,ал.4,т.10 от ЗМАМС  и чл.458, ал.1 от ИК обявява за избран за общински съветник  г-н Асен Емилов Белев следващ в листата кандидат на ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ.

   На назначения г-н Асен Емилов Белев да се издаде удостоверение.

    На основание чл. 87, ал. 2 от ИК решението да се обяви незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на информационното табло на ОИК Неделино, намиращо се на входа на община Неделино и да бъде публикувано на интернет страницата на ОИК Неделино http://oik2118.cik.bg/

   Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК.

Настоящото решение е прието по Протокол № 41/11.12.2015 г. от заседание на Общинска избирателна комисия - Неделино

Председател: Росен Алексиев Стоянов

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 11.12.2015 в 16:24 часа

Календар

Решения

  • № 284 / 13.01.2016

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Върховен административен съд

  • № 283 / 11.12.2015

    относно: Назначаване за избран общински съветник следващ в листата кандидат на ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ. ОИК-Неделино.

  • № 282 / 11.12.2015

    относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник на Здравко Асенов Димитров.

всички решения