Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 284
Неделино, 13.01.2016

ОТНОСНО: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Върховен административен съд

   Общинска избирателна комисия Неделино

 

 

РЕШЕНИЕ

№284

Неделино,13.01.2016г.

 

 

ОТНОСНО: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Върховен административен съд

 

Във връзка с постъпила касационна жалба от Стоян Стефанов Беширов подадена против Решение № 210/20.11.2015г. по адм.д.№ 281/2015г. по описа на Административен съд Смолян, с което са потвърдени Решение № 261 от 02.11.2015г. на ОИК Неделино  за обявените резултати от гласуването на територията на Община Неделино в изборите за кмет на община Неделино проведени на 01.11.2015г. и Решение № 262 от 02.11.2015г. на ОИК Неделино с което е обявен за избран за Кмет на община Неделино на втори тур Боян Радоев Кехайов издигнат от Инициативен комитет и получил 2376 броя действителни гласове, както и във връзка с Решение № 281/11.11.2015г. на ОИК Неделино, с което е упълномощен адвокат Иван Христов Апостолов от АК Смолян да представлява ОИК Неделино пред Административен съд Смолян  във връзка с жалбата подадена срещу Решение № 261 от 02.11.2015г. и Решение № 262 от 02.11.2015г.,  

  На основание чл. 87, ал.1, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия - Неделино:

 

РЕШИ:

 

УПЪЛНОМОЩАВА адвокат Иван Христов Апостолов, адвокат към Адвокатска колегия гр. Смолян, да представлява Общинска избирателна комисия Неделино пред Върховен административен съд по адм.д. № 14015/2015г. ВАС, Четвърто отделение със следните права:

Да представлява ОИК Неделино, като осъществява процесуално представителство и защита по адм.д. № 14015/2015г. по описа на Върховен административен съд, Четвърто отделение, образувано по касационна жалба подадена от Стоян Стефанов Беширов против Решение № 210/20.11.2015г. по адм.д.          № 281/2015г. по описа на Административен съд Смолян, до окончателно приключване на делото.

 

   Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

        На основание чл. 87, ал. 2 от ИК решението да се обяви незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на информационното табло на ОИК Неделино, намиращо се на входа на община Неделино и да бъде публикувано на интернет страницата на ОИК Неделино http://oik2118.cik.bg/.

        

        Настоящото решение е прието по Протокол № 44/13.01.2016г. от заседание на Общинска избирателна комисия – Неделино.

 

 

Председател: Росен Алексиев Стоянов

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 14.01.2016 в 09:35 часа

Календар

Решения

  • № 284 / 13.01.2016

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Върховен административен съд

  • № 283 / 11.12.2015

    относно: Назначаване за избран общински съветник следващ в листата кандидат на ПП БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ. ОИК-Неделино.

  • № 282 / 11.12.2015

    относно: Прекратяване на пълномощията на общински съветник на Здравко Асенов Димитров.

всички решения