23.07.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 23.07.2021 г. от 13.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Стоян Стефанов Беширов и назначаване следващия поред в листата за общински съветник.
 2. Други
22.07.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 23.07.2021г. от 10.00 часа в град Неделино, област Смолян, ул. "Александър Стамболийски" 104, етаж 5, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на писмо от КПКОНПИ.
 2. Други
17.12.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 18.12.2019 г. от 11.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Процесуално представителство на ОИК Неделино.

 2. Други

 

27.12.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 30.12.2019 г. от 10.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

      2.Други

25.11.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 26.11.2019г.

 

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 26.11.2019 г. от 10.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на председателя на ОИК за резултата от Административно дело № 457  на Административен съд гр. Смолян.
2. Упълномощаване на членове на ОИК да предадат архива  за съхранение на Общинска администрация гр. Неделино.
3. Други.
 

 

17.11.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 18.11.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 18.11.2019 г. от 10.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на Определение № 727 на Административен съд град Смолян против Решение № 126- МИ на Общинска избирателна комисия гр.Неделино.
 2. Други.
26.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 26.10.2019 г. от 13:30 ч.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 26.10.2019 г. от 13:30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Разглеждане на предложения за регистрация на застъпници;
 2. Разглеждане на постъпили жалби и сигнали;
 3. Други.
24.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 25.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 25.10.2019 г. от 16:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Разглеждане на предложения за регистрация на застъпници
 2. Разглеждане на постъпили жалби и сигнали;
 3. Други.
23.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 24.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 24.10.2019 г. от 16:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Разглеждане на предложения от ПП ДПС и ПП Воля за смяна на членове в СИК;
 2. Други.
21.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 22.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 22.10.2019 г. от 16:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Определяне на член на ОИК за получаване на протоколите и други книжа от Област Смолян на 23.10.2019г.
 2. Други.
17.10.2019

Съобщение за извънредно заседание на ОИК на 17.10.2019 г. от 16:00 ч.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 17.10.2019 г. от 16:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Разглеждане на сигнално писмо от Вр.и.д Кмет на община Неделино – г-н Здравко Димитров;
 1. Предложение за смяна на член на СИК- 211800010г. с. Тънка бара;
 1. Други.
14.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 15.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 15.10.2019 г. от 17:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Назначаване на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК);
 2. Други.
10.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 11.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 11.10.2019 г. от 17:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Одобряване на предпечатните образци на протоколите по видове избори
 2. Формиране и утвърждаване на подвижна избирателна секция
 3. Организация относно обучение на СИК
 4. Други.
08.10.2019

Съобщение за извънредно заседание на ОИК на 08.10.2019 г. от 20:00 ч.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква извънредно заседание, което ще се проведе на 08.10.2019 г. от 20:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Постъпил сигнал, препратен по компетентност от ЦИК, касаещ купуването и продаването на гласове в община Неделино.
07.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 08.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 08.10.2019 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Определяне на двама упълномощени представители, които ще получават хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.
 2. Други.
07.10.2019

Предпечатни образци на бюлетини одобрени от ОИК за изборите на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Съгласно писмо на ЦИК с Изх. №МИ-15-697/05.10.2019 г. публикуваме предпечатните образци на бюлетини одобрени от ОИК за изборите на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. - Изтегли

04.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 05.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 05.10.2019 г. от 11:30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Смяна на член в СИК № 211800017
 2. Други.
02.10.2019

Информация за процедура по регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК. Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019

29.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 30.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 30.09.2019 г. от 17:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията на град Неделино, Община Неделино за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.; 
 2. Оповестяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден;
 3. Одобряване на протоколите на СИК и ОИК;
 4.  Други.
29.09.2019

Съобщение за отлагане на заседанието от 28.09.2019 г.

Поради технически причини заседанието от 28.09.2019 г. бе отложено за 29.09.2019 г. 11:30 ч при същия дневен ред.

27.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 28.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 28.09.2019 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Одобряване графичния файл с образец на бюлетините за избор на общински съветници, кмет на община и кмет на кметство в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.
 2. Одобряване тиража на бюлетините и образците на протоколите на ОИК и СИК.
 3. Други.
26.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 26.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 26.09.2019 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Процедура за определяне на поредните номера на местните коалиции и инициативните комитети в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година
 2. Други.
24.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 25.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 25.09.2019 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, местните коалиции и инициативни комитети в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27 октомври 2019г.
 2. Други.
23.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 24.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 24.09.2019 г. от 17.30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния  

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на постъпили предложения от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.
 2. Други.
23.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 23.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 23.09.2019 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на постъпили предложения от партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.
 2. Други.
20.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 21.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 21.09.2019 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на постъпили предложения от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидатски листи за кмет на община/кметство и за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г
 2. Други.
18.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 18.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 18.09.2019 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Определяне на реда за проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.
 2. Разглеждане на постъпили предложения от партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за регистрация на кандидатски листи за кмет на община/кметство и за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г
 3. Други.
16.09.2019

До партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети

ВАЖНО!

По решение № 943-МИ/ 02.09.2019  на ЦИК, в т. 18.1 е уточнено, че  предложението за кандидати за общински съветници се представя както на хартиен носител (приложение №62-МИ), така също и на технически носител (CD/флаш памет) е ексел формат.

За улеснение на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да се изтегли файла, който е таблица в ексел формат.

Изтегли файл.

16.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА

ОИК Неделино напомня на заинтересованите лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на кандидати за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е до 24 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

В случай, че при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 24 септември 2019 г.

16.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 16.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 16.09.2019 г. от 16.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на заявления за регистрация на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019 г.
 2. Други
13.09.2019

УКАЗАНИЯ ЗА ОИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. ОИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.

- вписване на имената на кандидати, членове на инициативни комитети, застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в съответните регистри и публикуването на имената в съответните публични регистри на ОИК.

 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, членове на инициативни комитети, кандидати, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

 1. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 2. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 3. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява КЗЛД.

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО ОТ ОИК НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ

 1. ОИК – Неделино, с адрес гр. Неделино, ул. Ал.Стамболийски № 104, ет. 1, Информационен център, е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

ОИК обработва личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК), Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.

 1. ОИК обработва лични данни на следните субекти: избиратели, членове на СИК, застъпници и представители на политическите партии, коалиции и инициативните комитети и кандидати. Личните данни се обработват в изпълнение на законово задължение и официални правомощия, предвидени в ИК.
 2. Личните данни се съхраняват от ОИК до предаването им на ЦИК и съответната общинска администрация. След предаването им личните данни се съхраняват от общинската администрация до произвеждането на следващите избори от същия вид.
 3. Личните данни не се разкриват в трета държава или международна организация.
 4. Субектите на лични данни имат право на информация, достъп или корекция на личните данни, които се отнасят до тях.
 5. При твърдения за незаконосъобразно обработване на лични данни, субектите на лични данни имат право да подадат жалба до КЗЛД или до компетентния административен съд.
 6. ОИК не извършва автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 7. За контакт с длъжностното лице по защита на данните може да се обърнете на имейл [email protected]
13.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 13.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 13.09.2019 г. от 16.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане на решение за определяне съставите на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. , както и разпределението им между партиите и коалициите на територията на Община Неделино
 2. Решение за регистрации на партии, коалиции и инициативни комитети
 3. Други
10.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 11.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква редовно заседание, което ще се проведе на 11.09.2019 г. от 16.00 часа в община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Създаване на електронен регистър на решенията за партии, коалиции и инициативни комитети;
 2. Приемане на решения за определяне на броя на членовете в СИК;
 3. Други.
09.09.2019

Регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

ОИК Неделино напомня на заинтересованите лица, че срокът за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети  за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., е до 16 септември 2019 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

В случай, че при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 16 септември 2019 г.

08.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 09.09.2019

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 09.09.2019 г. от 14.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния дневен ред:

 

 1. Маркиране на печата на ОИК.
 2. Срок за приемане на регистрации за партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети – от 11.09.2019г. до 16.09.2019г. – 17.00 часа
 3. Телефона на ОИК - 03072/ 92 36
 4. Работно време на ОИК.
 5. Определяне на членове от ОИК, които да качват и свалят решенията на ОИК на таблото.
 6. Други
04.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 05.09.2019

 

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 05.09.2019 г. от 12.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Определяне и назначавана на лица, съгласно Решение № 616-МИ/15.08.2019г. на ЦИК с цел подпомагане на дейността на ОИК Неделино.
 2. Разглеждане на входирани документи.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 136- МИ / 23.07.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Стоян Стефанов Беширов и назначаване на следващия поред в листата за общински съветник.

 • № 135-МИ / 23.07.2021

  относно: Разглеждане на писмо от Комисия на противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 • № 134-МИ / 30.12.2019

  относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

всички решения