Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 135-МИ
Неделино, 23.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на писмо от Комисия на противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

Постъпило е писмо с Вх.№ 55/22.07.2021г. на ОИК - Неделино и изх.№ ЦУ01.14051/ 21.07.2021г. от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, относно Решение № 8534 от 14.07.2021г., постановено по адм.д. № 2897/2021г. на Върховния административен съд е окончателно и е в сила от 14.07.2021г..

 На основание чл.87, ал.1 от Изборния кодекс, ОИК Неделино

 

Р  Е  Ш  И:

На основание чл.67 от ЗПКОНПИ лице, заемащо висше публична длъжност, по отношение на което е установен конфликт на интереси, няма право да заема публична длъжност.

На основание чл. 87, ал. 2 от ИК решението да се обяви незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на информационното табло на ОИК Неделино, намиращо се на входа на община Неделино и да бъде публикувано на интернет страницата на ОИК Неделино.

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК.

Настоящото решение е прието по Протокол № 36/23.07.2021 г. от заседание на Общинска избирателна комисия – Неделино.

 

Зам. председател: Сийка Миткова Какалашева

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 23.07.2021 в 11:10 часа

Календар

Решения

  • № 136- МИ / 23.07.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Стоян Стефанов Беширов и назначаване на следващия поред в листата за общински съветник.

  • № 135-МИ / 23.07.2021

    относно: Разглеждане на писмо от Комисия на противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

всички решения