23.07.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 23.07.2021 г. от 13.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 5, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Стоян Стефанов Беширов и назначаване следващия поред в листата за общински съветник.
 2. Други
22.07.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 23.07.2021г. от 10.00 часа в град Неделино, област Смолян, ул. "Александър Стамболийски" 104, етаж 5, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на писмо от КПКОНПИ.
 2. Други
27.12.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 30.12.2019 г. от 10.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

      2.Други

17.12.2019

Съобщение

 

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 18.12.2019 г. от 11.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Процесуално представителство на ОИК Неделино.

 2. Други

 

25.11.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 26.11.2019г.

 

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 26.11.2019 г. от 10.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на председателя на ОИК за резултата от Административно дело № 457  на Административен съд гр. Смолян.
2. Упълномощаване на членове на ОИК да предадат архива  за съхранение на Общинска администрация гр. Неделино.
3. Други.
 

 

17.11.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 18.11.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 18.11.2019 г. от 10.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян, ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 ДНЕВЕН РЕД:

 1. Разглеждане на Определение № 727 на Административен съд град Смолян против Решение № 126- МИ на Общинска избирателна комисия гр.Неделино.
 2. Други.
26.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 26.10.2019 г. от 13:30 ч.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 26.10.2019 г. от 13:30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Разглеждане на предложения за регистрация на застъпници;
 2. Разглеждане на постъпили жалби и сигнали;
 3. Други.
24.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 25.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 25.10.2019 г. от 16:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Разглеждане на предложения за регистрация на застъпници
 2. Разглеждане на постъпили жалби и сигнали;
 3. Други.
23.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 24.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 24.10.2019 г. от 16:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Разглеждане на предложения от ПП ДПС и ПП Воля за смяна на членове в СИК;
 2. Други.
21.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 22.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 22.10.2019 г. от 16:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Определяне на член на ОИК за получаване на протоколите и други книжа от Област Смолян на 23.10.2019г.
 2. Други.
17.10.2019

Съобщение за извънредно заседание на ОИК на 17.10.2019 г. от 16:00 ч.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 17.10.2019 г. от 16:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Разглеждане на сигнално писмо от Вр.и.д Кмет на община Неделино – г-н Здравко Димитров;
 1. Предложение за смяна на член на СИК- 211800010г. с. Тънка бара;
 1. Други.
14.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 15.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 15.10.2019 г. от 17:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Назначаване на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК);
 2. Други.
10.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 11.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 11.10.2019 г. от 17:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

 1. Одобряване на предпечатните образци на протоколите по видове избори
 2. Формиране и утвърждаване на подвижна избирателна секция
 3. Организация относно обучение на СИК
 4. Други.
08.10.2019

Съобщение за извънредно заседание на ОИК на 08.10.2019 г. от 20:00 ч.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква извънредно заседание, което ще се проведе на 08.10.2019 г. от 20:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1.  Постъпил сигнал, препратен по компетентност от ЦИК, касаещ купуването и продаването на гласове в община Неделино.
07.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 08.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 08.10.2019 г. от 17.00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Определяне на двама упълномощени представители, които ще получават хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.
 2. Други.
07.10.2019

Предпечатни образци на бюлетини одобрени от ОИК за изборите на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Съгласно писмо на ЦИК с Изх. №МИ-15-697/05.10.2019 г. публикуваме предпечатните образци на бюлетини одобрени от ОИК за изборите на общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. - Изтегли

04.10.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 05.10.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 05.10.2019 г. от 11:30 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Смяна на член в СИК № 211800017
 2. Други.
02.10.2019

Информация за процедура по регистрация на застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК. Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019

29.09.2019

Съобщение за заседание на ОИК на 30.09.2019 г.

Общинска избирателна комисия - Неделино свиква заседание, което ще се проведе на 30.09.2019 г. от 17:00 часа в град Неделино, община Неделино, област Смолян ул. „Александър Стамболийски” № 104, етаж 1, информационен център при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията на град Неделино, Община Неделино за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.; 
 2. Оповестяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден;
 3. Одобряване на протоколите на СИК и ОИК;
 4.  Други.
29.09.2019

Съобщение за отлагане на заседанието от 28.09.2019 г.

Поради технически причини заседанието от 28.09.2019 г. бе отложено за 29.09.2019 г. 11:30 ч при същия дневен ред.

Календар

Решения

 • № 136- МИ / 23.07.2021

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Стоян Стефанов Беширов и назначаване на следващия поред в листата за общински съветник.

 • № 135-МИ / 23.07.2021

  относно: Разглеждане на писмо от Комисия на противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 • № 134-МИ / 30.12.2019

  относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

всички решения