Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 134-МИ
Неделино, 30.12.2019

ОТНОСНО: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

Постъпило е писмо с Изх.№ ЦУ01/32198 от 19.12.2019г. от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, относно извършвана проверка по пр.пр. № 2287/2019г. по описа на Специализирана прокуратура. ОИК Неделино след като се запозна с писмото и събраната информация

 

Р  Е  Ш  И:

Предоставя исканата информация на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество за местни избори 2019г.

На основание чл. 87, ал. 2 от ИК решението да се обяви незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на информационното табло на ОИК Неделино, намиращо се на входа на община Неделино и да бъде публикувано на интернет страницата на ОИК Неделино.

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 88 от ИК.

Настоящото решение е прието по Протокол № 35/30.12.2019 г. от заседание на Общинска избирателна комисия – Неделино.

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 30.12.2019 в 14:11 часа

Календар

Решения

  • № 136- МИ / 23.07.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Стоян Стефанов Беширов и назначаване на следващия поред в листата за общински съветник.

  • № 135-МИ / 23.07.2021

    относно: Разглеждане на писмо от Комисия на противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

всички решения