№ 136- МИ / 23.07.2021

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Стоян Стефанов Беширов и назначаване на следващия поред в листата за общински съветник.

№ 135-МИ / 23.07.2021

ОТНОСНО : Разглеждане на писмо от Комисия на противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

№ 134-МИ / 30.12.2019

ОТНОСНО : Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

№ 133-МИ / 18.12.2019

ОТНОСНО : Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

№ 132-МИ / 26.11.2019

ОТНОСНО : Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

№ 131- МИ / 26.11.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК, които да предадат архива на произведените избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. за съхранение на Общинска администрация гр. Неделино.

№ 130-МИ / 18.11.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на Определение № 727 на Административен съд град Смолян против Решение № 126-МИ на Общинска избирателна комисия Неделино

№ 129-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Допълване на диспозитива на решения № 125-МИ, 126-МИ и 127-МИ от 28.10.2019г. на ОИК Неделино съгласно Писмо с изх. № МИ-15- 1327/ 31.10.2019 г. на ЦИК

№ 128-МИ / 29.10.2019

ОТНОСНО : Определяне членове на ОИК Неделино, които да предадат на ТЗ на ГД ГРАО получените от СИК/ПСИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица

№ 127-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕДЕЦ, ОБЩ.НЕДЕЛИНО

№ 126-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩ.НЕДЕЛИНО

№ 125-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

№ 124-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на член на ОИК Неделино да подпише предложените от "Информационно обслужване" АД проекти за решения и протоколи на ОИК Неделино

№ 123-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Обявяване на края на изборния ден на територията на Община Неделино

№ 122-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на жалба подадена от Веселин Радков Емилов.

№ 121-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на КП "Демократична България - Обединение" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

№ 120-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Разглеждане на жалба подадена от Емилия Красимирова Стефанова

№ 119-МИ / 27.10.2019

ОТНОСНО : Промени в състав на СИК № 211800013 на територията на община Неделино, в изборите за общински съветници, кмет на община Неделино и кметове на кметства на територията на община Неделино на 27.10.2019 г.

№ 118-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Публикуване на списък на упълномощените представители на КП "Демократична България - Обединение" за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

№ 117-МИ / 26.10.2019

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници за общински съветници, на ПП „ВОЛЯ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 136- МИ / 23.07.2021

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Стоян Стефанов Беширов и назначаване на следващия поред в листата за общински съветник.

  • № 135-МИ / 23.07.2021

    относно: Разглеждане на писмо от Комисия на противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

всички решения