№ 94-МИ / 15.10.2019

ОТНОСНО : Разпределяне членовете на ОИК Неделино за отговорници на отделните секционни избирателни комисии /СИК/ на територията на община Неделино при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

№ 93-МИ / 15.10.2019

ОТНОСНО : Назначаване на подвижна секционна избирателна комисия, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

№ 92-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Организиране и провеждане на обучение на лицата от секционните избирателни комисии (СИК) и (ПСИК) в община Неделино, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

№ 91-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единния номер на подвижната избирателна секция при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Неделино.

№ 90-МИ / 11.10.2019

ОТНОСНО : Одобряване на предпечатните образци на протоколите за отчитане на резултатите от гласуването на СИК/ПСИК и ОИК в община Неделино, в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

№ 89-МИ / 08.10.2019

ОТНОСНО : Постъпил сигнал, препратен по компетентност от ЦИК, касаещ купуването и продаването на гласове в община Неделино

№ 88-МИ / 08.10.2019

ОТНОСНО : Определяне на двама упълномощени представители, които ще получават хартиени бюлетини за изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г.

№ 87-МИ / 05.10.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК № 211800017

№ 86-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ в община Неделино в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27.10.2019г.

№ 85-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Оповестяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден.

№ 84-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за утвърждаване на предложения списък с резервни членове на СИК на територията на община Неделино.

№ 83-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията на град Неделино, Община Неделино за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 82-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията на град Неделино, Община Неделино за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 81-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията на град Неделино, Община Неделино за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 80-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията на град Неделино, Община Неделино за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 79-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията на град Неделино, Община Неделино за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 78-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията на град Неделино, Община Неделино за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 77-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията на град Неделино, Община Неделино за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 76-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията на град Неделино, Община Неделино за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

№ 75-МИ / 30.09.2019

ОТНОСНО : Назначаване съставите на секционни избирателни комисии на територията на град Неделино, Община Неделино за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

Календар

Решения

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

  • № 133-МИ / 18.12.2019

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

  • № 132-МИ / 26.11.2019

    относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения