Заседания

Заседание от дата 01.11.2019 от 11:30 часа.

Решения

№ 129-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Допълване на диспозитива на решения № 125-МИ, 126-МИ и 127-МИ от 28.10.2019г. на ОИК Неделино съгласно Писмо с изх. № МИ-15- 1327/ 31.10.2019 г. на ЦИК

Календар

Решения

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

  • № 133-МИ / 18.12.2019

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

  • № 132-МИ / 26.11.2019

    относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения