Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 129-МИ
Неделино, 01.11.2019

ОТНОСНО: Допълване на диспозитива на решения № 125-МИ, 126-МИ и 127-МИ от 28.10.2019г. на ОИК Неделино съгласно Писмо с изх. № МИ-15- 1327/ 31.10.2019 г. на ЦИК

След направена проверка на решения № 125-МИ, 126-МИ и 127-МИ от 28.10.2019г., ОИК Неделино установи, че следва да допълни диспозитива на вече постановените решения съгласно чл. 459, ал. 1 ИК, като в тях посочи органа, пред който подлежат на обжалване, и срока за обжалване пред съответния орган, поради което съгласно чл. 459, ал.1 ИК и  Писмо с изх. № МИ 15- 1327/ 31.10.2019 г. на ЦИК, ОИК Неделино

РЕШИ:

Допълва диспозитива на решения № 125-МИ, 126-МИ и 127-МИ от 28.10.2019г. като допълва следния текст:

Решението подлежи на обжалване в 7- дневен срок от обявяването му пред  Административен съд Смолян.

 

В останалата си част решения № 125-МИ, 126-МИ и 127-МИ от 28.10.2019г. остават непроменени.

 

Решението подлежи на обжалване в 3- дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия съгласно чл.88 от Изборния кодекс.

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 01.11.2019 в 12:03 часа

Календар

Решения

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

  • № 133-МИ / 18.12.2019

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

  • № 132-МИ / 26.11.2019

    относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения