Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
Неделино, 09.09.2019

ОТНОСНО: Определяне и обявяване номерата на изборните райони в община Неделино

Съгласно чл.404, ал.1 от Изборния кодекс (ИК) за произвеждане на избори за общински съветници територията на общината представлява един многомандатен изборен район, а при избори за кмет на община, район или кметство територията на общината, района или кметството представлява един едномандатен изборен район (чл.404, ал.2 от ИК).

          Разпоредбата на чл. 87, ал.1, т.3 от ИК възлага ОИК да определи и обяви номерата на изборните райони в общината.

          Във връзка с това ОИК Неделино следва да определи и обяви изборните райони на територията на Община Неделино при произвеждане на местните избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г., насрочени от Президента на Република България с Указ № 163/10.07.2019г., обн. с ДВ бр.56/16.07.2019., като вземе предвид указанията, дадени в Решение № 571-МИ/26.07.2019г. на ЦИК.

Съгласно т.1 от Решение № 571-МИ/26.07.2019г. на ЦИК, територията на всяка община представлява един многомандатен изборен район за избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за избор на кмет на общината. Посочено е, че номерацията е единна и се съдържа в първите четири знака от единната номерация на избирателните секции при произвеждане на изборите  за общински съветници и за кметове съгласно Решение № 570-МИ/26.07.2019г. на ЦИК. Предвид това ОИК Неделино, като взе предвид факта, че номерата на всяка избирателна секция се състоят от 9 цифри, групирани във вида АА ВВ СС ХХХ (така Решение № 570-МИ/26.07.2019г. на ЦИК) , където АА е номерът на областта, като за Област Смолян е отреден номер 21, а ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно ЕКАТТЕ, т.е 18 за Община Неделино, то първите четири знака 2118 е номера на изборен район Община Неделино като едномандатен изборен район за избор на кмет на Община Неделино и номер на многомандатен изборен район Община Неделино за избор на общински съветници.

          Съгласно т.3 от  Решение №571-МИ/26.07.2019г. на ЦИК, територията на всяко кметство в общината представлява отделен едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство.Номерацията на тези изборни райони е единна и съдържа цифрените номера по ЕКАТТЕ: на административния  център на областта – в конкретния случай за област Смолян 21; на административния център на общината -  в конкретния случай за Община Неделино 18; на населеното място – административен център на кметството.

В съответствие с § 17, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс във връзка с чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и Указ № 163/10.07.2019г.  на Президента на Република България, обн. с ДВ бр.56/16.07.2019г., населените места, които към деня на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове, имат население над 350 души, придобиват статут на кметство и в тях се произвеждат избори за кметове на кметства едновременно с произвеждането на общи избори за общински съветници и за кметове.

Така, на територията на Община Неделино, предвид официални данни за броя на населението, следва да бъдат определени  за едномандатни изборни райони населените места, както следва: с. Средец (68309 по ЕКАТТЕ); като на същия  се отрежда съответния номер, съгласно указанията на ЦИК, а именно:

с. Средец ( 21 18 68 309 )

Предвид изложеното, Решение №571-МИ/26.07.2019г. на ЦИК и на основание чл. 87, ал.1, т.3 във връзка  чл.404 и § 17, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс във връзка с чл.16, т.1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, ОИК Неделино

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ номерата на изборните  райони  в Община Неделино, както следва:

1.Номер на едномандатен изборен район за избор на Кмет на Община Неделино: 2118;

2.Номер на многомандатен изборен район за избор на общински съветници: 2118;

3.Номер за едномандатен изборен район за кмет на кметство:

3.1. с.Средец- 211868309

ПРЕПИС от решението да се изпрати на Кмета на Община Неделино.

РЕШЕНИEТО да се изпрати по електронната поща на ЦИК.

РЕШЕНИEТО, на основание чл.88 от Изборния кодекс, подлежи на оспорване в 3-дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

 

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 09.09.2019 в 17:57 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 134-МИ / 30.12.2019

  относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

 • № 133-МИ / 18.12.2019

  относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

 • № 132-МИ / 26.11.2019

  относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения