Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 115-МИ
Неделино, 26.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на Инициативен комитет на кандидатурата на Независим кандидат за кмет на община Неделино - Боян Радоев Кехайов за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Вписването на представителите на техническия носител е съобразено последователността на вписване в списъка на хартиен носител. Извършена е проверка през програмния продукт на „Информационно обслужване“ АД, като не са констатирани несъответствия за  посочените в списъка лица.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал.4 във връзка с чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, и с оглед постъпилия списък с вх. №4/26.10.2019г. от Инициативен комитет на кандидатурата на Независим кандидат за кмет на община Неделино, ОИК Неделино

Р Е Ш И:

 

 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Неделино предложения Списък на упълномощени представители за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., при спазване изискванията за защита на личните данни и изискванията по Решение № 1080 –МИ от 12.09.2019 на ЦИК, както следва:

 

Име

Пълномощно

Митко Розенов Петров

№ 1/ 25.10.2019г.

Владимир Валериев Полухин

№ 2/ 25.10.2019г.

Юри Стоянов Омарев

№ 3/ 25.10.2019г.

Стоил Радоев Кехайов

№ 4/ 25.10.2019г.

Тони Славчев Сантов

№ 5/ 25.10.2019г.

Ивайло Славчев Сантов

№ 6/ 25.10.2019г.

Хасан Исмаил Халил

№ 7/ 25.10.2019г.

Ваклин Владоев Кехайов

№ 8/ 25.10.2019г.

Владимир Фиданов Личев

№ 9/ 25.10.2019г.

Фидан Анчев Личев

№ 10/ 25.10.2019г.

Бисер Велинов Ораков

№ 11/ 25.10.2019г.

Илия Петков Дуганов

№ 12/ 25.10.2019г.

Асен Калинов Карамитев

№ 13/ 25.10.2019г.

Стефан Борисов   Петров

№ 14/ 25.10.2019г.

Станислав Юриев Омарев

№ 15/ 25.10.2019г.

Светослав Митков Стефанов

№ 16/ 25.10.2019г.

Юлиян Емилов Айвазов

№ 17/ 25.10.2019г.

Веселин Нейчев Келешев

№ 18/ 25.10.2019г.

Недялко Василев Чандъров

№ 19/ 25.10.2019г.

Илиян Петков Книжаров

№ 20/ 25.10.2019г.

Лиляна Димитрова Янева

№ 21/ 25.10.2019г.

Бисер Младенов Бозов

№ 22/ 25.10.2019г.

Орлин Събев Славейков

№ 23/ 25.10.2019г.

 

РЕШЕНИЕТО, на основание чл.88 от Изборния кодекс, подлежи на оспорване в 3-дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Настоящото решение е прието по протокол № 24 от 26.10.2019г. от заседание на ОИК Неделино.

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 26.10.2019 в 14:38 часа

Календар

Решения

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

  • № 133-МИ / 18.12.2019

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

  • № 132-МИ / 26.11.2019

    относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения