Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 116-МИ
Неделино, 26.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на жалба подадена от Боян Радоев Кехайов – Независим кандидат за кмет на община Неделино

Постъпила е жалба с вх.№36/25.10.2019г. от Боян Радоев Кехайов относно това , че в социалните мрежи се разпространява видеоклип със съдържание, че се купуват изборни гласове в негова полза. Жалбата е изпратена и до РПУ гр.Златоград.

ОИК Неделино след като се запозна с получената жалба от г-н Боян Радоев Кехайов

                                           

Р Е Ш И

 

Описаните в жалбата действия не са подкрепени с доказателствен материал.

По случая е образувано досъдебно производство в РПУ гр.Златоград, контрол върху което осъществява окръжна прокуратура гр.Смолян, предвид което ОИК Неделино не е компетентна да разгледа настоящата жалба и оставя компетентните органи да извършат необходимите действия с цел разрешаване на случая.

ОИК Неделино оставя жалбата без уважение.

 

РЕШЕНИЕТО, на основание чл.88 от Изборния кодекс, подлежи на оспорване в 3-дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Настоящото решение е прието по протокол № 24 от 26.10.2019г. от заседание на ОИК Неделино.

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 26.10.2019 в 14:39 часа

Календар

Решения

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

  • № 133-МИ / 18.12.2019

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

  • № 132-МИ / 26.11.2019

    относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения