Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 119-МИ
Неделино, 27.10.2019

ОТНОСНО: Промени в състав на СИК № 211800013 на територията на община Неделино, в изборите за общински съветници, кмет на община Неделино и кметове на кметства на територията на община Неделино на 27.10.2019 г.

Поради неявяване на лицето Калин Цанков Янев на СИК №211800013, с.Диманово, общ.Неделино, от квотата на ПП ВОЛЯ до 08:00 в изборния ден на основание чл.87, ал. 1, т. 5 от ИК и Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от общинските избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019г., (приети с Решение № 1112-МИ от 16 септември 2019 г. на ЦИК), Общинска избирателна комисия – Неделино

 

РЕШИ:

 

 1. Освобождава: Калин Цанков Янев с ЕГН: **********, като член на СИК в секция № 211800013 от квотата на ПП ВОЛЯ.
 2. Назначава: Снежана Иванова Дуганова с ЕГН: **********, за член на СИК секция № 211800013 от квотата на ПП ВОЛЯ.
 3. Анулира издаденото удостоверение на освободения член в състава на СИК.
 4. Да се издаде удостоверение на новоназначения член на СИК.

 

На основание чл.87, ал.2 от ИК решението да се обяви незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на информационното табло на ОИК Неделино, намиращо се на входа на община Неделино и да бъде публикувано на интернет страницата на ОИК Неделино - https://oik2118.cik.bg/

 

Настоящото решение е прието по протокол № 25 от 27.10.2019г. от заседание на ОИК Неделино.

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 27.10.2019 в 09:21 часа

Календар

Решения

 • № 134-МИ / 30.12.2019

  относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

 • № 133-МИ / 18.12.2019

  относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

 • № 132-МИ / 26.11.2019

  относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения