Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 120-МИ
Неделино, 27.10.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на жалба подадена от Емилия Красимирова Стефанова

Постъпила е жалба с вх.№5/27.10.2019г. от Емилия Красимирова Стефанова, относно подвеждащо изписване на думата „ОБРАЗЕЦ“ в секция №2 /Пансион/, секция №3 /СОУ/ и секция №6 /ТИЦ/.

ОИК Неделино след като се запозна с получената жалба от Емилия Красимирова Стефанова

Р Е Ш И 

Преди постъпване на Жалбата от г-жа Емилия Стефанова, в ОИК Неделино беше направен устен сигнал, като секция №2 /Пансион/, секция №3 /СОУ/ и секция №6 /ТИЦ/ бяха посетени на място и образците на бюлетините са подменени със нови.

 

РЕШЕНИЕТО, на основание чл.88 от Изборния кодекс, подлежи на оспорване в 3-дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Настоящото решение е прието по протокол № 26 от 27.10.2019г. от заседание на ОИК Неделино.

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 27.10.2019 в 10:53 часа

Календар

Решения

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

  • № 133-МИ / 18.12.2019

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

  • № 132-МИ / 26.11.2019

    относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения