Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 124-МИ
Неделино, 28.10.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на член на ОИК Неделино да подпише предложените от "Информационно обслужване" АД проекти за решения и протоколи на ОИК Неделино

На основание чл. 87, ал. 1, т. 26, във връзка с чл. 452, чл. 453 и чл. 454 от ИК, ОИК Неделино

 

РЕШИ

 

Упълномощава Захаринка Младенова Петрова - Секретар на ОИК Неделино да подпише предложените от  "Информационно обслужване" АД проекти за решения и протоколи на ОИК Неделино.

 

Решението, на основание чл. 88 от ИК подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 28.10.2019 в 12:23 часа

Календар

Решения

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

  • № 133-МИ / 18.12.2019

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

  • № 132-МИ / 26.11.2019

    относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения