Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 128-МИ
Неделино, 29.10.2019

ОТНОСНО: Определяне членове на ОИК Неделино, които да предадат на ТЗ на ГД ГРАО получените от СИК/ПСИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 1460-МИ от 21.10.2019 г. на ЦИК, ОИК Неделино                              

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ Анастасия Личева, Лазар Бабачев и Альоша Личев членове на ОИК Неделино, които да предадат на ТЗ на ГД ГРАО получените от СИК/ПСИК избирателни списъци и приложените към тях удостоверения, декларации и други книжа и списък на заличените лица, за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК в тридневен срок от предаването на протоколите.

  

РЕШЕНИЕТО, на основание чл.88 от Изборния кодекс, подлежи на оспорване в 3-дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 29.10.2019 в 10:41 часа

Календар

Решения

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

  • № 133-МИ / 18.12.2019

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

  • № 132-МИ / 26.11.2019

    относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения