Общинска избирателна комисия Неделино


РЕШЕНИЕ
№ 131- МИ
Неделино, 26.11.2019

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК, които да предадат архива на произведените избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. за съхранение на Общинска администрация гр. Неделино.

Общинска избирателна комисия Неделино предвид приключване работата на комисията  по произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 33 от Изборния кодекс и Решение № 1665-МИ от 08.11.2019 г. на ЦИК, ОИК Неделино

 

РЕШИ:

Определя Румен Асенов Чафадаров – Председател на ОИК Неделино и Захаринка Младенова Петрова – Секретар на ОИК Неделино, които да предадат на Общинска администрация – Неделино изборните книжа от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г. и изготви приемно-предавателен протокол.

Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия съгласно чл.88 от Изборния кодекс.

Председател: Румен Асенов Чафадаров

Секретар: Захаринка Младенова Петрова

* Публикувано на 26.11.2019 в 12:23 часа

Календар

Решения

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

  • № 133-МИ / 18.12.2019

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

  • № 132-МИ / 26.11.2019

    относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения