Заседания

Заседание от дата 28.10.2019 от 09:30 часа.

Решения

№ 127-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СРЕДЕЦ, ОБЩ.НЕДЕЛИНО

№ 126-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩ.НЕДЕЛИНО

№ 125-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

№ 124-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Упълномощаване на член на ОИК Неделино да подпише предложените от "Информационно обслужване" АД проекти за решения и протоколи на ОИК Неделино

Календар

Решения

  • № 134-МИ / 30.12.2019

    относно: Разглеждане и предоставяне на информация по пр. пр. 2287/2019г. на лица включени в Избирателни списъци на Местни избори 2019г.

  • № 133-МИ / 18.12.2019

    относно: Процесуално представителство на ОИК Неделино пред Съдебната власт

  • № 132-МИ / 26.11.2019

    относно: Одобряване описа за предаване на архива на ОИК Неделино на Общинска администрация гр. Неделино.

всички решения